QQLive

Hậu Cung Như Ý Truyện
6.5
Tập 87

Hậu Cung Như Ý Truyện

Những năm Ung Chính còn tại vị, sau khi bị Tam a ca Hoằng Thời khước từ nạp làm Phúc tấn, thiếu nữ Ô Lạt Na Lạp Thanh Anh ( Như Ý sau này), cháu ...