2018

Hậu Cung Như Ý Truyện
6.5
Tập 87

Hậu Cung Như Ý Truyện

Những năm Ung Chính còn tại vị, sau khi bị Tam a ca Hoằng Thời khước từ nạp làm Phúc tấn, thiếu nữ Ô Lạt Na Lạp Thanh Anh ( Như Ý sau này), cháu ...
Lang Quân 100 Ngày- 100 Days My Prince
4.3
Tập 10 / Eng Ep8

Lang Quân 100 Ngày- 100 Days My Prince

Lee Yool falls off a cliff and nearly dies in an attempted assassination. He loses his memory, and wanders for 100 days under a new name and ...
Betrayed
5.6

Betrayed

2018  

Betrayed

In an effort to control the city the Mayor opens the doors to the Russian Mob. It is not long until he realizes they aren’t going to follow ...
Heart Surgeons – Bác Sĩ Tim
9
Tập 4 / Eng Ep4

Heart Surgeons – Bác Sĩ Tim

Heart Surgeons – Two Lives One Heart (2018) Bác Sĩ Tim – Hai Mạng Sống, Một Trái Tim The series revolves around the thoracic surgery ...
The Guest – Vị Khách
7
Tập 7 / Eng Ep7

The Guest – Vị Khách

The story of a psychic, a priest, and a detective who fight unusual crimes committed by strange powers. The Guest – Vị Khách