The Legend of Sumoer (2018) – Tô Mạt Nhi Truyền Kỳ

Your rating: 0
0 0 votes

The Legend of Sumoer (2018) – Tô Mạt Nhi Truyền Kỳ
Bộ phim lấy bối cảnh từ cuối nhà Kim đến đầu nhà Thanh. Kể về cuộc chiến tranh giành quyền lực giữa Hoàng Thái Cực và Đa Nhĩ Cổn, cùng cuộc đời truyền kỳ của tiểu tỳ nữ Tô Mạt Nhi.
Please follow Our fanpage

Episodes